Jeoloji Münendisliği Dergisi

Silifke-Mut (Mersin) Karayolunda Meydana Gelen Kargıcak Heyelanının Değerlendirilmesi

ÖZBu çalışmada, Silifke-Mut ilçelerini birbirine bağlayan D-715 Karayolu`nun Km 31+300-31+500 arasında Kargıcak mahallesinde aşırı yağışların arkasından 8 Ocak 2020 tarihinde oluşan kütle hareketinin mekanizması, kayma derinliği ve bölgede yüzeyleyen litostratigrafi birimleri ile olan ilişkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle inceleme alanın insansız hava aracı (İHA) ile çekilen fotoğraflardan, fotogrametrik yöntemle 2 cm çözünürlüklü sayısal yüzey modeli ve mühendislik jeolojisi haritası yapılmıştır. Heyelan alanında açılmış olan 9 adet karotlu sondajdan elden edilen örselenmiş ve örselenmemiş örnekler üzerinde, indeks ve jeomekanik parametreleri belirlemeye yönelik laboratuvar testleri gerçekleştirilmiştir. Sondaj kuyularına yerleştirilen inklinometre düzeneklerinden elde edilen veriler kullanılarak kayma derinliği ve hızı belirlenmiştir. Bölgede 8 Ocak 2020 öncesi oluşan sağanak yağışlar heyelan alanında yüzeyleyen ayrışmış kiltaşı-kil biriminde boşluk suyu basıncını artırarak birimin kayma dayanımının azalmasına neden olmuştur. Elde edilen verilere göre Kargıcak heyelanı, dairesel başlayıp, ayrışmış kiltaşı-kil birimi ile kiltaşı-marn yüzeyinde düzlemsel olarak gelişmiştir.