Jeoloji Münendisliği Dergisi

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli: Yılda 2 kez (6 ayda bir)
Türkçe ve İngilizce
Yayın Sahibi: TMMOB JMO Adına Hüseyin ALAN
Yayının İdare Adresi: Kocatepe Mah.
Hatay 2 Sokak No: 21 Kocatepe/Ankara

Baskı:
ERS Matbaacılık, Kazım Karabekir Cad.
Altuntop İşhanı No:87/7 İskitler/Ankara
Tel: (0312) 384 54 88