Jeoloji Münendisliği Dergisi

EDITORIAL BOARD

Dr. Mutluhan AKIN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University)
Dr. Erhan ALTUNEL
 (Eskişehir Osman Gazi University)
Dr. Serdar BAYARI 
(Hacettepe University)
Dr. Zeki ÇAMUR 
(Middle East Technical University)
Dr. Hasan ÇETİN 
(Çukurova University)
Dr. Mümtaz ÇOLAK (Dokuz Eylül University)
Dr. Özcan DUMANLILAR 
(Demir Export)
Dr. Nusret EMEKLİ 
(Bank of Provinces)
Dr. Murat ERCANOĞLU 
(Hacettepe University)
Dr. Nazan Yalçın ERİK 
(Cumhuriyet University)
Dr. Ünsal GEMİCİ 
(Dokuz Eylül University)
Dr. Candan GÖKÇEOĞLU 
(Hacettepe University)
Dr. Reyhan Kara GÜLBAY 
(Karadeniz Tecnical University)
Dr. Nilgün GÜLEÇ 
(Middle East Technical University)
Dr. Leyla KALENDER 
(Fırat University)
Dr. Remzi KARAGÜZEL 
(İstanbul Technical University)
Dr. Nurkan KARAHANOĞLU 
(Middle East Technical University)
Dr. Ali KAYABAŞI (Eskişehir Osman Gazi University)
Dr. Recep KILIÇ (Ankara University)
Dr. Cem KINCAL (Dokuz Eylül University)
Dr. Mehmet Yalçın KOCA 
(Dokuz Eylül University)
Dr. Ayhan KOÇBAY 
(General Directorate of State Hydraulic Works)
Dr. Halil KUMSAR 
(Pamukkale University)
Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU  
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Harun SÖNMEZ  
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Mehmet Lütfi SÜZEN 
(Middle East Technical University)
Dr. Gültekin TARCAN
 (Dokuz Eylül University)
Dr. Atiye TUĞRUL
 (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)
Dr. Dilek TÜRER 
(Hacettepe University)
Dr. Asuman TÜRKMENOĞLU 
(Middle East Technical University)
Dr. Taner ÜNLÜ 
(Ankara University)
Dr. Ali Bahadır YAVUZ (Dokuz Eylül University)
Dr. Hasan YAZICIGİL 
(Middle East Technical University)
Dr. Koray YILMAZ 
(Middle East Technical University)
Dr. Murat YILMAZ 
(İstanbul University Cerrahpaşa)