Jeoloji Münendisliği Dergisi
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
ISSN: 1016 – 9172
 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, yerbilimlerinin uygulamaya yönelik alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmaların/çalışmaların yayımlandığı bir dergidir. Bu kapsamda;

  • İnsanların yaşamını etkileyen jeolojik süreçler ile mühendislik yapıları ve bunlara ilişkin sorunlar ve çözümler
  • Jeolojik kaynakların yönetimi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi
  • Doğal afetler ve etkilerinin incelenmesi
  • Doğal ve yapay kirleticiler ve ekosisteme etkileri
  • Hidrojeolojik sorunlar ve çözümlere yönelik yaklaşımları
  • Uygulamalı jeofizik çalışmaları ile etkilerin ortaya çıkarılması
  • Mühendislik jeolojisi, zemin ve/veya kaya mekaniği prensiplerinin uygulandığı araştırma ve çözümleri
  • Jeolojik anıtların korunması
  • Madencilik uygulamaları, sorunları ve çözümleri
  • Jeolojik sorunların çözümüne katkıda bulunan arazi ve laboratuvar yöntemlerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi


ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan çalışmalar dergide yayımlanır. Yayınlar; araştırma makalesi, teknik not, eleştirel inceleme, araştırma notu ve görüş-yorum ve yanıtlardan oluşabilir.

 

Akademisyenlerin, endüstri, sanayi ve proje uygulayıcıları ile yer bilimleri ve mühendisliği konusunda karar vericilere yönelik bir dergi olan Jeoloji Mühendisliği Dergisi, hakemli bir dergidir. Çalışmaya konu olan sorunun, kullanılan teknik ne olursa olsun, bilimsel yöntemlerle ele alınması ve jeolojinin uygulama alanlarına ilişkin olması aranan temel nitelikler arasındadır.

 

En az 2 hakemin değerlendirmesi sonucu kabul edilen yayınlar dergide basılır. Çalışmanın daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.