Jeoloji Münendisliği Dergisi

EDİTÖR
Dr. Tamer TOPAL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800, ANKARA
Tel: 0 312 210 26 90
Faks: 0 312 210 57 50
E-Posta: topal@metu.edu.tr

TEKNİK EDİTÖR
Dr. Müge AKIN

Abdullah Gül Üniversitesi
Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü
Sümer Kampüs 38080
Kocasinan/KAYSERİ
E-posta: muge.akin.jmd@gmail.com