Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1979 OCAK Cilt 3 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Sondajcılıkta Jeoloji Mühendisliğinin Yeri
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Petrol, doğal gaz, su, maden, endüstriyel hammadde, kömür vb. gibi doğal kaynakların aranması; baraj, santral, gölet kanal ve regülatör gibi mühendislik yapılarının oturacağı alanların temel koşullarının saptanması; tünel güzergahlarının seçimi amacıyla genellikle yüzeysel jeoloji çalışmalarının ardından üçüncü boyut olan yeraltı jeolojisini aydınlatmak için sondaj kuyusu açılmasına gereksinme duyulur. Aynı zamanda ekonomik önemi olan doğal kaynakların bulunduğu ajanlarda geliştirme ve üretimin artırılması gibi amaçlar sondajın yapılmasını gerektirir. Öz olarak sondaj, bilimsel olarak saptanan AMAC`a ulaşmak için yine bilimsel ve ekonomik olarak kullanılması gereken bir ARAÇ`tır,

 • Sondajcılık

 • Doğal Kaynaklar

 • Petrol

 • Doğalgaz

 • Maden • Jmo, S . (1979). SONDAJCILIKTA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 3-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296354

 • Jmo, S . SONDAJCILIKTA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 3-6

 • Eğik Sondaj Kuyularının Düşey Yönde Abartılmış Jeolojik Kesitlerde Gösterilmesi İçin Bir Yöntem
  D. Kennedy Necdet Türk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eğik sondaj kuyularını düşey yönde abartılmış jeolojik kesitlerde gösterilmesiyle İlgili bazı zorluklar açıklanmıştır. Böyle sondaj kuyularının ve onların kestikleri jeolojik yapıların, eğim açılarını ve derinliklerini (uzunluklarını) çabuk bir şekilde hesap etmek için basit matematik formüller sunulmuştur.

 • Eğik Sondaj Kuyuları

 • Tüneller

 • Barajlar

 • Çizgisel Yapılar • Orb, Ö . (1979). Eğik Sondaj Kuyularının Düşey Yönde Abartılmış Jeolojik Kesitlerde Gösterilmesi I cin Bir Yöntem . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 7-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296355

 • Orb, Ö . Eğik Sondaj Kuyularının Düşey Yönde Abartılmış Jeolojik Kesitlerde Gösterilmesi I cin Bir Yöntem Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 7-10

 • Yeraltı Kazılarında Jeolojik Sorunlar ve Araştırma Yöntemleri
  Andrew H. Merritt Güngör Unay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bir çok yeraltı kazılarında beklenmeyen jeolojik durumlarla karşılaşılması tünel açımında maliyeti arttıran temel faktör olarak görülmektedir. Geçende Engineering News Record Dergisinde yayınlanan bir makalede, İkinci Kazı ve Tünel Konferansında sunulan önemli bildirilerin bazıları özetlenmektedir. Burada, bir çok tünel açım işleminde en yoğun tartışma konusu, araştırma verisinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Müteahhit rastlanılan Jeolojik koşulların projeci yada iş sahibinin söylediği biçimde olmadığı savını sürdürmektedir. Bu nedenle tünel inşaatı hesaplanandan daha pahalıya mal olmakta ve sonunda uyuşmazlık mahkemeye götürülmektedir denmektedir.

 • Yeraltı Kazıları

 • Jeolojik Sorunlar

 • Araştırma Yöntemleri

 • Metamorfik Kayalar • Rising Costs Dampen Underground Construction Boom Engineering .New-Record, July 4, 1974, P. 10

 • Deere, D, U,, Merrift, A, H,, Cording, Ê. J., Engineering Geology and Underground Construction», to be presented atthe 2nd International Congress of Engineering GeoIogy, Sao Paulo, Brail, 18-24 August, 1974

 • Deere, p. U., «Geological Exploration, «Rock Mechanics in Engineering Practice, j. Wiley and sons, 1998

 • Wickham, G. E., Tledemann, H. R,, Skinner, I, H., Support Determinations Based on Geologic Predictions, 1 st North American Rapid Excavation „ and Tunneling Conference, -Chicago, June S-7,.

 • Deere, U. U., «The Foliation Shear Zone-An Adverse Engineering Geologic feature of Metamorphie Rock,» Jour., Boston society, of Civil Engineers, Vol. 60, P. 163 -176.P Ohriinn

 • Benson, P.and, deere,` D, D flock Mechanics at Ghuri chili Fall, ASGE Special publication on Underground Rock Chambers, 1971, P/407-488.

 • Brown, G. L, Morgan, E, D., Dodd, j. S,, «Rock Stabilization at the Morrow Point power plant,» Ame; rican`Society of civil engineers SMI prod. Paper 7820, Jan. 1971.

 • Underwood, L..B., and Diftefano, C. J., .Development of a Rock Bolt system for Permanent Support at NORAD AIME Trans. Vol. 238, 1967.

 • Mahar, J. W., Gau, F. L, and Cording, E. J., «Observation During Construction of Rock Tunnels for the Washington D. C. Subway, «Proc. 1 St Rapid Excavation and Tunneling Conf., Vol. 1, P. 659-681, 1972

 • Mérritt, A. H., »Slope Stability in Tropically Weathered Diorite,13th Symposium on Rock Mechanics, University of , 1971.

 • Merrit, A . (1979). Yeraltı Kazılarında Jeolojik Sorunlar Ve Araştırma Yöntemleri^ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 11-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296358

 • Merrit, A . Yeraltı Kazılarında Jeolojik Sorunlar Ve Araştırma Yöntemleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 11-16

 • Ayrışmış Bir Granit`te Agrega Niteliğinin Mikropetrografik İndeksler ve Standart Agrega Deneyleriyle Saptanması
  T.yalçin İrfan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mikropetrografik İndeksler tek bir kaynaktan elde edilen «sağlam» ve «sağlam olmayan» granit agregalarının ayrımında, beton ve voltası için kullanılan agregaların sağlamlılığını saptamakta uygulanan standart agrega deneylerinin sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir.

 • Ayrışmış Granit

 • Agrega

 • Mikropetrografik İndeksler

 • Standart Agrega Deneyi • American Society for Testing and Materials. 1967. ASTM Standart Part 10, Concrete and mineral aggregates, Philadelphia.

 • British Standart 812. 19793, Sampling and testing of mineral aggregates, sands and fillers, London, British Standarts Institution

 • Dearman, W. R., Baynes, F. J. va İrfan, T. Y, 1976, Practical aspects of perlglaclal effects on weathered gramite. Proc. Ussher Soc. 3, 373-381.

 • Dearman, W. R. Baynes, F. J, ve İrfan, T. Y. 1978 Engineering grading of weathered granite. Engang Geol. 12, 345-374

 • Dhir, R. K,, Ramsay, D. M. ve Balfour, N. 19791. A study of the aggregate Impact and crushing tests. Jl Inst. Highway Eng. 18, 17-27

 • Higgln bottom, I. E. 1976. Section 11.1. Genera! reguirements for rocks and aggregates. Applied Geology for Englneers`de. H. M. S. O. 378 s.

 • Hosking, J. R. ve Tübey, L W. 1969. Research on low grade and unsound aggregates. R, R. L Report LR 293. 1-3S.

 • İrfan, T. Y. ve Dearman, W. R. 19798 a. Engineering dassificaatlon and index properties of a weathered granite. Bull. Int. Assoc. Engng Geol. No 17, 79-90.

 • rfan, T. Y. Dearman, W. R. 1978 b. The engineering petrography of a weathered granite in Cornwall, England. Q. Jl Engng Geol. 11, 233-244.

 • Mendes, F., Aires - Barros, L. ve Peres Rodrigues, F. 1966, The use of modal analysis in the mechanical characterization of rock masses. Proc. 1st, Cong. Int. Soc, Rock Mech., Lisbon, 1, 217-233.

 • Ramsay, D. M. 196S. Factors influencing aggregate impact valu© In rock aggregate. Quarry Manggers Jl, 49, 128-134,

 • İrfan, Y . (1979). Ayrışmış Bir Granitle Âgrega Niteliğinin Mikropetrografik İndeksler ve Standart Âgrega Deneyleriyle Saptanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 17-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296359

 • İrfan, Y . Ayrışmış Bir Granitle Âgrega Niteliğinin Mikropetrografik İndeksler ve Standart Âgrega Deneyleriyle Saptanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 17-22

 • Bir Rezervuarındaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi
  H. Fujita Necdet Türk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Japonya`da, rezervuarlardaki su seviyelelerinin değişmesiyle yamaçların duyarlılığında meydana gelecek olan değişmeleri ayrıntılı incelemek İçin son zamanlarda yeni kurallar konulmuştur. Bu yazıda bu sebepten dolayı meydana gelmiş olan birkaç kayma modeli sunulmuş ve son zamanlarda rezervuarları çevreleyen yamaçlarda meydana gelmiş olan duyarsızlıklar anlatılmaktadır.

 • Rezervuar

 • Su Seviyesi

 • Yamaç Duraylılığı

 • Kayma Modelleri • Futija, H . (1979). Bîr Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 23-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296360

 • Futija, H . Bîr Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 23-28

 • Bağkonak - Çimendere - Muratdağı (Isparta) Yöresinin Jeolojisi
  Cavit Demirkol Mehmet Haluk Sipahi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Batı Torosların kuzey kesiminde yer alan Bağkonak - Çimendere - Muratbağı (Isparta) yöresi stratigrafi İstifi yaşları Kambriyenden Neojena kadar değişen metamorfik ve sedimanter kayalardan oluşur. Sahadaki stratigrafi istifin en yaşlı kaya stratigrafi birimini Orta Kantoriyen yaşlı Çaltepe kireçtaşı oluşturur. Çaltepe kireçtaşı dereceli olarak çalışılan alanın üstün litolojisini oluşturan Üst Kambriyen - Alt Ordovisiyen yaşlı Sultandede formasyonuna geçer. Üzerine diskordans olarak gelen Devoniyen yaşlı (Orta-Üst Devoniyen) Engilli kuvarsiti üzerindeki Alt Karbonifer yaşlı Kocakızıl formasyonu ile uyumludur. Paleozoik`in en üst kayastratigrafi birimi Orta Karbonifer yaşlı Deresinek formasyonudur. Çalışılan sahada Mesozoyik Ü. jura yaşlı Hacıalabaz kireçtaşı ile temsil edilir. Neojen yaşlı sedimanlar, Hacıalabaz kireçtaşı ve daha yaşlı kayastratigrafi birimleri üzerine açısal diskordansla gelir, Neojen yaşlı istif akarsu ve göl çökellerinden oluşmuştur.

 • Bağkonak-Çimendere-Muratdağı

 • Isparta Yöresi

 • Metamorfik

 • Sedimanter Kaya

 • Stratigrafi İstifi • Abdüsselimoğlu, Ş., 1958, Sultandağı`nın 1/100.000 ölçekli jeolojik İşveleri hakkında rapor: MTA Enst, DerDerleme Rap. No. 2669 (yayımlanmamış).

 • Atalay, I., 1973, Sultandağı İle Akşehir ve Eber gölleri havzalarının structural, jeomorfolojik ve toprak erozyonu etüdü, Yeni Desen Matbaası, Ankara

 • Balzer, H. J,, 1969, Geologische Untersuchungen im Südwestlichen Sultandağ (Türkei), 1055., 35 Abb., 11 Taf., 2 Ktn, Dissertation Münster (unveröffentlicht)

 • Blumental, M., 1947, Seydişehir-Beyşehir hinderlandındaki Toros Dağları`nın jeolojisi, MTA Enst. yayını, Seri D, No. 2, s. 242,

 • Brun, j. H, Dumont, J. H., Da Graeiansky P. Gh., Qutnic, M., Juteau, Th., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, Â, 1971, Outline of the Geology of the Western Taurids, in Geology and History of Turkey (Ed. A.S. Campell, Petroleum exploration Society of Libya, Tripoli), s. 225-25S

 • Bruggeman, H., 1968, Stratigraphie und Tectonic des Sultan Dağ im Gebiet zwischen Doğanhisar und Desdiğin (Provinz Konya/Türkei), Dissertation Münster, unpublished,

 • Demirköl C, 1977, Kuzey ve Orta Sultandağı`nın stratigrafisi, Ege bölgeleri Jeolojisi VI. Kollokyumu, basılmakta.

 • Demirkoİ, C, 1977, Yalvaç - Akşehir dolayının Jeolojisi, Doçentlik tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü.

 • Demirkoİ, C, Sipahi H., Çiçek, S., Barka, A., Sönmez, S., 1977, Sultandağı`nın stratigrafisi ve jeolojisi evrimi, MTA. inst. Arşivi

 • Erişen, B.. 1972, Afyon - Heybeli (Kızılkllişe) sahasının jeolojisi ve jeotermal olanakları, MTA. Enst. Arşivi, Rap. No. 3107

 • Folk, R. L,, 1982, Spectral subdivision of limestone types, in clasification of carbonate rooks (Ham, W, W., Editor) Am. Petroleum Geologists, Memoir 1,

 • Ghukassian, H., 1968, Zur Geologie des Gebietes westlich Doğanhisar im südlichen Sultandağ (Provinz Konya/Türkei), Dissertation Münster (unveröffentlicht).

 • Hande, H., 1988, Zur Geologie des mittleren Sultan Dağ südwestlich von Aksehl (Türkei), Dissertation Münster, unpublished.

 • Travis, R. B„ 1970, Nomenclature of Sedimentary rock, Bull. Am. Assoc, Petrol. Geologist, V. 54, no. 7, p. 1095-1107.

 • Wlnkler, H. G. P., 1987. Petrogenesis of metamorphie rocks Springer Verlag.

 • Demirkol, C , Sipahi, H . (1979). Bağkonak - Çimendere Muratdağı (İsparta) Yöresinin Jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 29-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296361

 • Demirkol, C , Sipahi, H . Bağkonak - Çimendere Muratdağı (İsparta) Yöresinin Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 29-38

 • Hasançelebi Demir Yatağının Titanyum ve Alkali Sorunları
  Ahmet Çağatay Oğuz Arda
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hasançelebi demir yatağı cevheri üzerinde yapılan cevher zenginleştirme çalışmaları sonucu elde edilen sinterlik ve peletlik konsantrelerde yüksek firma için sorun yaratacak düzeylerde Ti-ve alkali mineralleri bulunmaktadır. Yataktan alınan cevher örneklerinde Ti mineralleri olarak çoğunluk sırasına göre ilmeno manyetit ilmenit, rutil ve titanit saptanmıştır, Peletlik konsantreye bu minerallerden yalnızca ilmeno - manyet/C; sinterlik konsantreye ilmeno-manyetit yanında ilmenit, rutil ve titanit geçmektedir. Alkali mineralleri olarak saptanan biotit ve skapolit peletlik konsantrede daha az sinterlik konsantrede daha fazla bulunmaktadırlar.

 • Hasançelebi(Malatya)

 • Demir Yatağı

 • Titanyum

 • Alkali Sorunlar • Deer, Howie and Zussman, 1971, Rock Forming Minerale, Volume : 3 s. S3 ve Volume : 4 s. 321, Longman

 • MTÄ Enstitüsü, 1976, Hasançeİebi - Hekimhan - Malatya demir madeni, -Maden İşletme zenginleştirme ve peietleme tesisleri ön fizibilite etüdü Jeolojik- Jeofizik ve Hidrojeolojlk etüdler, iCIt 1, Âglomeraslyon projesi, Cilt 7, M.T.A. i., ön fizibilite raporları, Ankara.

 • Ramdohr, P., 1975, Die Erzmineralien und Ihre Verwacchsungen - Akademie - Verlang, Berlin.

 • Çağatay, A , Arda, O . (1979). Hasançelebï Demir Yalağının Titanyum ve Alkali Sorunları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 39-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296363

 • Çağatay, A , Arda, O . Hasançelebï Demir Yalağının Titanyum ve Alkali Sorunları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 39-46

 • Balya Kurşun-Çinko Maden Yatağı
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yaklaşık, Balıkesir`e 50 Km uzaklıkta olan Balya madeni İlçenin Belediye sınırlan içinde ve yakınında bulunmaktadır (Şekil 1), Eski çağlardan bu yana varlığı bilinen maden Orta çağda Periklea zamanından beri işletilmektedir. Bu madende modern işletmeciliğe 1880 yılında «Société desmines de Balya-`Karaaydın» adında bir Fransız şirketi başlamıştır. Bu işletme 1939 yılına dek sürmüştür. 1913 yılında en yüksek üretim düzeyine erişmiş olup 140.300 ton ham cevher ve 13,980 ton kurşun üretilmiştir. Şirketin modern İşletmeciliğe geçmesinden sonra 4 milyon ton civarında cevher İşlediği ve bundan da 400,000 ton metal kurşun ürettiği tahmin edilmektedir.

 • Balya(Balıkesir)

 • Kurşun-Çinko

 • Maden Yatağı

 • Tenör

 • AKSU LUT, A., (1977) : Etude géologique d`une partie du Taurus occidental au Sud d`Eğridir. Thèse. Univ. Paris Sud, 203 p.

 • AiKHAN, S., (1977) :`Denizlerin günümüzde kazandığı önem, deniz tabanının jeomorfolojik özellikleri ve Ege sorunu. Jeomorfoji Oer., 6, 119-125.

 • ALLAN, T., (1970) ; Magnetic and gravity fields over the Red Sea. Phil. Transact. Roy. Soc. London, A, 267, 153-180.

 • ALLAN, T., GHARNOOK, H. ve MORELLI C, (1974) : Magnetic, gravity, and depth survey In the Mediterranean and Red Sea : Nature, 204. 1245-1248

 • ALLAN, T. ve MORELLI, C. (1970) : Bathymetry, total `magnetic intensity, free - air gravity anomaly, simple Bouguer anomaly map of Ionian and Aegean Seaes. Institute Idnografieo della Marina Geneva - Maggio, 8 `harita.

 • ALLAN, T. ve PISAN1, M., (1967) : Gravity and magnetic measurements In the Red Sea. The world rift system, Geol. Surv. Cana. paper, 66-14; 62-64.

 • ALPTEKİN, Ö., (1973) : Focal mechanism of earthquakes In western Turkey and their tectonic implications. Thesis, New Mexico Mining Technology Inst

 • ALTHBRR, R. iKELUER, J. ve KOTT, K., (1976) : Der Jungtertiare Monzonif von Kos und sein Kontakthof (Agais, Griechenland). Bull. Soc. Géol. France, XVlil, 2, 403-412. Coll. intern CNRS, Paris, 244, 207-216.

 • ALTINLI, . £., (1976) : Geology of the Northern portion of the Middle Sakarya River. 1. Ü, Fen >Fak Mac. 6., 41, 1-4, 35-36

 • ALTINLI, İ. E., (1977) : Geology of the eastern territory of Nallıhan (Ankara Province). I. 0. Fen Fak. Mec. B., 42, 1-2, 29-44

 • AMiBRASEYS, N. N. ve ZATOPBK, A., (1969) : The Mudurnu valley, west Anatolia, Turkey, Earthquake of 22 July 1967. Bull. Seismo. Soc. America, 59, 2, 521 • 589.

 • ANGELIER, J., (1976) : Sur l`existence d`une néotectonique en compression dans l`are égéen méridional (Grête, Karpathos) et ses conséquences. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 373-381, Coll. intern. CNRS, Paris 244, 177-185.

 • ARPAT, E., (1976) : Doğal uzanım açısından Ege Denizinin Jeolojik yapısı. Yeryuvarı ve İnsan, Kasım. 15-19.

 • AflPAT, E. ve BİNGÖL, E., (1969-1 : The rift system of the western Turkey, Thoughts on its development. Bull. `Min. Resarc. And. Expl. Enst 73, 1-9

 • A8LANER, M,, (1965) : Etude géologique et pétrographlque de la région d`EdremiîHavran. M.T.A. Deng. 119, 98 p.

 • ATAMAN, G., (1975) : Plutonisme calcoalcalln d`âge alpin en Anatolie du Nord-Ouest. C. R. Acad. Sel. Paris. 280, D, 2065-2068.

 • AUBOUIN, M, J„ (1975) : Géologie de al Méditerranean aux Caraïbes : éléments d`une comparaison. C. R. Âcad. Se. Paris. 281,

 • AUBOUIN. J,, BÖNNEAU, M., ve DAVIDSON, J., (1976) : Contribution à`Ia géologie de l`arc égéen : l`ile de Karpathos Bull. Soc. Géol, France, XVIII, 2, 385-501. Colli intern, CNRS, Paris, 244, 189 - 205,

 • AUBOUIN, j. , BONNEAU, M, DAVIDSON, J, LEeOULENGER, P. 4VIÀTESGO, ve ZAMBETAKIS, A,, (1976) : Esquisse structurale de l`Arc égéen externe • des OInarldes aux Taurides. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 372-336. Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 131-140.

 • AYAN, M,, (1973) : Gördes migmatitleri. M,T,A. Derg,, 81, 132-155

 • BASSAGET. J, P., (1966) : Contribution à l`étude géologique de la region au Sud du Massif du Menderes entre Fethiye et Sandras Dağ. Thèse Univ. Grenoble, 100 p,

 • BAŞARIR, E„ (1970) : Bafa gölü doğusunda, Menderes masifinin doğu kanadının petrolojl ve jeolojisi. `Ege Üniv. Fen Fak, Rap. 102, 44 p.

 • BELOUSSQV. V, V, ve SHOLPO V. N., (1976) : Geodynamlcs of the eastern part of the Mediterranean alpine blet. Tectonopfiyslcs, 35, 27-43.

 • BIJU-DUVAL. B., (1974) : Commentarle de la carte géologique et structurale des bassins tertiaires du domaine mediterraean. Rev, Ins. Français du Petrol., XXIX, 5, 607 - 639 Ed. TeChnip.

 • BIJU - DUVAL, B, DEROURT, J, ve PICHON, X. L, (1976) : La genèse de la Méditerranée, La Recherche, 71, 7, 811-822.

 • BİNGÖL, E., (1968) : Contribution à l`étude Géologique de la partie centrale et Sud - Est du massif de KAZDAĞ (Uurqule), Thèse, Fac. Soi. Nancy, 191 p.

 • BİNGÖL, E., (1974) : 1/2,500.000 ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonlk evrimi üzerinde tartışmalar. M.T.A. Derg., 83, 178-183.

 • BİNGÖL, E,, (1976) : Evolution séotectonlque de l`AnatoIie de l`Ouest. Bull. Soc. Géol. France, (7). XVIII, 2, 431 - 450.

 • BİNGÖL, E„ (1976) : Batı Anadolu`nun jeote: nîk evrimi ıM.T,A. Derg., 86, 14 - 34

 • BİNGÖL, E., (1977) : Muratdağı jeolojisi ve ana kayaç birimlerinin petrolojlsl. T.JK. Bült. 20,2,13-66.

 • BİNGÖL, E., (1978) : Explanatory notes to the metamorphio map of Turkey, Metamorphlc map of Europe, Explanatory text, H. j. Zwart (editör), Leiden, 148-154.

 • Bl`NGÖL, E„ AKYÜREK, e. ve ıKORKMAZER,, (1973) : Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri. 50. yıl Yerbilimleri, Kong. 70.

 • BİNGÖL, €., DELALOYE M, ATAMAN, G., (1977) : Etude géologique, petrologique et géochronologique préliminaire de granités ouest anatolien. 6. Ege Kollog. (îbaskida), Izmir

 • BİZON, G., BONıNıEAU, M., LEBOULENGER, PM.ATESOO, S,, ve THEBAULTF., (1976) : Sur la signification e tl`extension des «massifs cristallines externes» en Péloponnèse méridional et dans l`Arc égéen. Bull. Soc. Géol. France, XVHl, 2, 337-345. Coll. intern.. EWRS, Paris, 244, 141 • 149.

 • BOOCALETTI, M,, MANETTI P. REOCER1LLO, A,, (1974) : The Balkanids as an Instance of back - arc thrust belt : possible relation with the Hellenlds. Geol, Soc, of America Bull. 85, 1077-1084.

 • BOGCÂLETTI, M., HORVATH, F. LODDO, M„ MONGELLI, F. ve STEGENA. L., (1976) : The Tyrrhenian and Pannonian basins : a comparison of two Mediterranean interarc ibasins. Tectonophysics, 95, 45 - 69.

 • BONNEAU, M., (1976) : Esquisse structurale de la Crête alpine, Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 351 -353, Coll. Intern CNRS, Paris 244, 155-157.

 • BORNOVAS J., (1973) : Note on the seismotectonîcs of Greece. UNDP-UNESCO Survey of the Seismicity of the Balkan region, Duborovnlk, 17-28 April, 103-109.

 • BORSI ,S„ FERRAR G„ 1NNQCENTI, F., and MAZZAOLI, R„ (1973) : Geochronology and Petrology of Recent volcanics in the Eastern Aegean sea. Bull. Vole. 36, 3, 473 - 498

 • BTOO, M. H, P., (1976) : Formation of Sedimantary basins of graben type by extension of the continental crust, TeetonophysiGs, 36. 77 - 86.

 • BOURGART, j. , (I960) : La Méditerranée et la revolution du Pliocène. Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot. Soc, Géol. de France, 1, 103-116.

 • BREMER, H., (1971) : Geology of the coastal regions of southwestern Turkey. Geology and History of Turkey. Petroleum Exp!. Soc. Libya Tripoli.

 • BRINKMANN, R., (1966) : Geotektonische Gliederung von West-Anatolien. N. Jb. Geol, Pal. Mh, 603-608,

 • BRINKMANN, R., £1971) : The geology of western Anatolia. Geol. and Hist of Turkey Petrol Expl. Soc. of Libya 171 -190,

 • BRINKMANN, R., (1971) : Das kristalline Grundgebirge von Anatolien Geol. Rundschau. 60,3,88-899.

 • BRINKMANN, R., (1972) : Meaozoic troughs and crustal structure in Anatolia, Geol, Soc, Amer. Bull. 83, 819-826.

 • BRINKMANN, R., (1974) : Geologic relations between Black Sea and Anatolia. The Black Sea Geology, Chemistry and Biology, 20. 63 - 76

 • BRINKMANN, R. FLÜGEL, E. ve JACOBSHAGEN, V., (1972) : Trias, jura and Unterkreide auf der Halbinsel (Karaburun (West-Anatolien) Geol. Palaentologica, 6, 139-150.

 • BRUNN, J. H„ (1976) : L`arc concave zagro-taurique et les arcs convexes taurique et égéen : collision et arcs induits. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 553-567. Coll. intern. ÖNRS, Paris, 244, 357-371,

 • BRUNN, J. H. ARGYRIADIS, I., RICOU, L. E., POISSON, A. MARCOUX» J., ve

 • GRÂCIANSKY P. CH, (976) : Elements majeurs de liaison antre Taurides et Hellénides. Bull. Soc, Géol. France XVIII, 2, 481 -497. Col!, Intern. CNRS, Paris, 244, 285-301.

 • BÜRKÜT, Y,, (1966) : .Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plütonların `mukayeseli jenetik etüdü. l.T.Ü. Maden Fak, Yay. 272 p.

 • CANITEZ,, N., (1976 : Dynamics of the north Anatolian fault, Geodynamics, Progress and Prospects, American Geophysical Union, Oharles L. Drake (Editör), 50 - 55.

 • CAPUTO, `M., PANZA, G. P., and POSTPISCHİ, D., (1970) : Deep structure of the Mediterranean basin. Jour. Geophys, Res. 75, 26, 4919-4923.

 • GELET, P., (1962) : Contribution à l`étude géologique du Paröhasse -Kiona et d`une partie des régions méridionales de la Grèce continentales. Annales Géol, Pays Helléniques, XIII. 446 p.

 • CELET, P., (1976) : Apropos du mélange de type «volcano - sedimentaire de l`Iti (Grèce méridionale), Bull. Soc. Géol. France XVIII, 2, 299-307. Coll. intern CNRS,`Paris, 244, 103-111.

 • CERMAK, V., HURTIG, E., KUTAS, R, I. LONDO, E. A., LUBİMOVA, E. A., MONGELLI, F., MOBGAN, P., SMIRNOV, Ya, ߄ TEZCAN, A. K., (1977) ,• Heat flow map of sauthern Europe and the Mediterranean region. Proc. International Congr. Thermal Waters, Geothermal Energy and Vulcanism of the Mediterranean Area, Athens, 1976, 1, 149-168

 • COMMfNAKlS, P. E., and PARAZACHOS, B. C, (1972) : Selsmlcity of the eastern Mediterranean and some tectonic features of the Mediterranean ridge. JSeol. Soc. Amer. Bull, 83, 1093-1102.

 • CORONEOU, V., (1973) : Seismotectonics of Greece. UNDP-UNESCO Survey of the Sei&micity of the Balkan region Duborovniik, 110-116.

 • CLEINTUAR. M. R.t KNOX, G. J., EALEY, P. J,, (1977) : The geology of Cyprus and its place in the east-Mediterranean framework. Geologie en mljnbouw. 56, (1), 66-82.

 • ÇŞÖGPER, R. i. B. HARRISON, J/C. ve W1LL1- MORE, P. L, (1952) : Gravity measurements in tha eastern Mediterranean. Phil. Trans. Roy. Soc. London, (A), 244, 533 - 559

 • ÇOĞULU, E., (1967) : Etude pétrographique de la region de Mihaliçcik (Turquie). Extrait. Bull. Suiss. Minerai, et Pétrographie, 47/2, ; 683-824

 • DELAUNE-MÄYBRiE, M., MARCOUX, J, PARROT, J. F. POISSON, A., (1977) : Modele d`évolution mësozoique de la paléo-marge tethysienne au niveau des nappes radiolaritiques et ophiolitiques du taurus lycien, d`Antalya et du Baerbassit. International Symposium on the structural history of the Mediterranean basins. 79 - 94.

 • DEMİRTAŞLI, E., ve DİĞERLERİ (1975) : Bolkar dağlarının jeolojisi. 50. yıl Yerbilimleri oKngresi. 42 -56.

 • DEM4RTAŞLI, E., (1977) : Toros kuşağının petrol potansiyeli. Türkiye 3. Petrol oKngr. 55-61.

 • DERYOKE, F., ve GODFRIAUX, I., (1976) : Metamorphismes «schistes ıbleus et schsites verts.» dans l`Ossa et le Bas-Olymps (Thessalle-Gréée). Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 252, Coll. intern CNRS, Paris, 244, 56

 • DEWEY, J, W., (1976) : Seismicity of Northern Anatolia. Bull, Seismo. Soc. Amer. 66, 3, 843-868

 • DEW`EY J. F., PITMAN, III. W. C., RYAN, W, B. F. ve BONNIN, J. (1973): Plate tectonics and the evolution of the Alpine system. Geol. Soc. Amer. Bull., 84, 3137-3180.

 • DICKINSON, W. R., (1972) :Evidenee for plate - tectonic regimes in the rock record. American journal of Science, 272, 551 - 576.

 • DlTvlITRUEVIC, M. D. ve DIMITRIJEVIC, M. N., (1976) : The polyphase melange of the Vardar zone. Bull. Soc, Géol. France, XVIII, . 2, 205-208, Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 9-12.

 • DORA, Q., (1972) : Eğrigöz masifi çevresi migmatitlerde ortoklasmikroklin trnsformasyonu. T.J.K. Bült. XV, 2, 131 -152.

 • DRAKOPOULOS, J, C, (1976) : On seismic zoning in the Aegean region. Bui.. Soc. Géol, France, XVIII, 2, 351, Cll. intern. CNRS, Paris, 244, 158.

 • DÜRBAUM, H. J. HINZ, K. ve MAKRIS, J., (1977) : Seismic studies in the Cretan Sea. I. Background and objectives. Seite 1. «Meteor» Forschungsergebnisse. C, 27-1-2 Berlin Stutgart 1-2, Gebruder Borntraeger

 • EKİNGEN, A., (1973) : Kazdağ masiflndeki negatif gravite anomalisi. 50, yıl Yerbilimleri Kongresi, 359-364.

 • EMERY, K. O., MEEZEN, B. C. and ALLAN, T, D., (1966) : Bathymetry of the Eastern Mediterranean Sea: Deep-Sea Research, 13, 173-192.

 • ERCAN, T., DİNÇEL, A., METİN, S., TÜRKEGAN, A. ve GÜNAY, E. (1978) : Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi T.J.K. Bül. 21, 2, 97-106

 • ERENTÖZ, C, ve TERNEK, Z., (1969) : Türkiye`- deki termomineral kaynaklar ve jeotermik etüdleri. M.T.A. Derg. 70, 1 -57.

 • ERGİN, K., (1966) : Türkiye ve civarının ©pisantr haritası `hakkında. T.J.K. Bült, X, 1-2, 122-125.

 • ERGİN, K., GÜÇLÜ, U. ve UZ, Z., (1967) ı Türkiye ve civarının deprem katalogu. İ.T.Ü. Maden Fak. Arz Fiziği Ens. Yay., 24, 169 p,

 • ERICKSON, A. J., (1970) : Heat - Flow Measurements in the Mediterranean. Black and Institute of Technology, Cambridge, Mass, Red Seas : Ph. D. thesis, Massachusetts.

 • EROSKAY, O., (1965) : Geology of the Paşalar gorge. Göİpazarı area. Î.Ü. Fen Fak. Mec. Bült, 30, 3-4, 133-170.

 • FİNETTI, P. ve MORELLI, C, (1973) : Geophysical exploration of the Mediterranean Sea. Bull. Geofisica teorica ed applicata. 15, 263 - 344.

 • FLÜGEL, H. W., (1975) : Evolution and palaeogeography of the variscan of neo-europe. Acta Mineralogica - Petrographica, Szeged, XXII/I. 3-7.

 • GALANAPULOS, A. G„ (1968) : The earthquake activity İn the physiographic province of the Eastern Mediterranean Sea : Sei. Prog, Rept, II, Natl. Observatory Athens, Selsmol, Inst, Athens, 15 p. ve Annal Gaol, Pays Helléniques, 21, 178-209.

 • GALANOPOULOS, A., DELIBASİS, N., (1973) : Comments on the epicentre map of the major area of Greece. UNDP. UNESCO Survey of the Seismiclty of the Balkan region Dubrovnlk, 12-26 April, 100-102,

 • GANSSER, A., (1974) : The Ophiolitic mélange, a world-wide problem on Tethyan examples. Eclogea Geol. Helv., 67/3, 479-507

 • GAS3, I, G,, (1968) : Is the Troodos massif of Cyrus a fragment of Mesozois ocean floor?. Nature, 220, 39 • 42,

 • GEORGALAS, G., (1962) : Catalogue of the active volcanoes and solfatara fields of Greece, part 12. Int. Ass. Voleano. Rome, 1962,

 • GOCEV, P. M., (1976) : L`évolution géotectonique du mégabloc bulgare pendant le Trias et le Jurassique. Bull. Soc. Géol. France, XVTTT, 209-216. Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 13-20

 • GONCHAROV, V. P. ve MIKHAYLOV, O, U,, (1963) : New dat concerning the topography of the Mediterranean sea bottom : Okeanologi 3, 1056-1061

 • GRACIANSKY, P. C, (1965) : Menderes masifinin güney kıyısı `boyunca görülen metamorfizma hakkında açıklamalar, M.T.A. Derg., 64, 8-21,

 • GRACİANSKY, P. C, (1972) : Recherches géologique dans le Taurus Li eienoceidental. Thèse, Orsay, 571 p.

 • GREGËRSEN, S., (1976) : P-Wave travel time, residuals caused by a dipping plate in the Aegean arc in Greece, Tectonophysics, 37, 83-93

 • GÜMÜŞ, A., (1964) : Contribution à l`étude géologique du secteur septentrional de Kalabak KÖy-Eymir Köy. M.TA Pub., 117, 109 p.

 • GÜN, H., BİNGÖL, E., AKDENİZ, N, ve GÜNAY, E„ (1976) : Géologie des bassins tertiaires des réglons nord - est du massif de Menderes Bull. Géol. France, 7, XVIII, 2, 451-458. Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 255-262

 • HADZI, E., PANTIC, N., ALBKSIC, V., ve KALENIC, M., (1976) : Un modèle préliminaire de l`évolution tectonique de la péninsule balkanique dans le cadre du développement de la Méditerranée entière au cours du cycle alptin. Bull. Soc. Géol, France, XVIII, 2, 199-203. Coll. intern, CNRS, Pris, 244, 3 - 7.

 • HARRISON, J. C, (1955) : An Interpretation of gravity anomalies in the Eastern Mediterranean : Phil. Trans, Roy, Soc, London. A, 248, 283-325.

 • HAWKESWORTH, C, J,, WATER, D. J. ve BICKLE, M. J., (1975) : Plate tectonic in the eastern Alps, Earth and Planetary Sei. Lettres, 24, 405-413,

 • HEEZEN, B. C, THARP, M. and RYAN, B. F., (1970) : Panorama of the Mediterranean Sea : Geotimes, December, 12.

 • HERSEY, J. B. (1965) : Sedimentary basins of the Mediterranean Sea, In, W. F, Whlttard and R. Bradshow (Editors). Submarine Geology and Geophysics - Proc. Symp. Colston Res. Soc, 17, 75-91.

 • HINZ, K., (1973) : The results of refraction and reflection seismic surveys of the F. S. Meteor in the Ionian sea. Rapport et Procès verbaux des réunions. Commission Internationale pour L`Exploration Scientifique de la Méditerranée, 22, 2a, 97 - 98.

 • HINZ, K., MAKRIS, J., WEIGH., W„ ve WISSMANN, G„ (1977) : Cretan Sea. 4 Synoptic considerations and their geotectonic implications, Seite 44. «Meteor» Forschungsgemeinsc-haft. Gebrüder bomtrasger. Berlin, Stuttgart.

 • HIRSH, F. (1976) : Sur l`origine des particularismes de la faune du Trias et du Jurassique des la plate-forme africanoarabe. Bull, Soc. Géol. France, XVIII. 2, 543-552, Coll. intern. ONRS, Paris, 244, 347-356,

 • HÖLL, R„ (1966) : Genese und Altersstellung von Vorkommer der Sb - W - Hg Formation in der Türkei und auf Ohios/Griechenland Bayerishen Akademie, 127, 119 p.

 • HSÜ, J. «., (1976) : Ophlolites and pelagic sediments In the Alpine Mediterranean region. Geodynamics : Progress and Prospects. American Geophys, Union, Oh. L Drake (editor) 24-28

 • HSÜ, K. J, and RYAN, W. B. F., (1973) : Deepsea drilling in the Hellenic trench. Bull, Soc. Géol. Greece, 10, 81-89.

 • INNOCENT!, F. ve MAZZUOLI, R., (1972) : Petrology of the İzmir-Karaburun volcanic area: Bull. Vole, 36-1, 83-103

 • ISACKS, B., SYKES. ve OLIVER, J., (1968) : Seismology and the new global tectonics: Geophys. Res., 73, 18, 5855-5899. İZDAR, K, E., (1975) : Batı Anadolunun jeotektonik gelişimi ve Ege denizi çevresine ait üniteleri karşılaştırılması. E. Ü. Mühendislik Bilimleri Fak. Yayınları, 8,

 • JACKSON, J. ve FITCH. T. J., (1978) : Seismoteetonic Implication of relocated sequences İn Iran and Turkey : An application of the master event technique. Massachussets Inst, of Technology Cambridge, 43 p

 • JAGOBSHAGEN, V., (1972) : The Trlas&ic of the central Eastern Aegean Sea and its paleogeographic relations within the Hellenides : Z. Deutsch. Geol., 123. 445-454.

 • JACOBSHAGEN, V. -SKALA, W., ve WALLBREGHER, E., (1976) : Observations sur le développement tectonique des Sporades du Nord. Bull. Soc, Géol. France, XVIII, 2, 281-286. Coll. Intern, CNRS, Paris, 244, 85 - 90. JONES, K. D,, (1971) : An outline of the geology of the islands of Mytilinl and Chios Geology and History of Turkey, Petroleum Exp. Soc. Libya, Tripo

 • JONGSMA, D„ WISSMANN, G., HINZ, K. ve GARDE, S„ (1977) : Seismic studies in the Cretan Sea. 2, the southern Aegean Sea : An extensional marginal basin without sea-floor spreading? «meteor» Forschungsergebnisse. C, 27, 3-30. Berlin-Stuttgart.

 • JUTEAU, Th., (1974) : Les ophiolites des nappes d`Antalya, pétrologie d`un fragment de l`ancienne croûte océanique tethysienne. Thèse, Univ. Nancy, 682. p

 • JUTEAU, T., LAPIERRE, H., NICOLAS, A,, PARROT, J. F,, RICOU, L, E,, ROCCI, G. ve ROLLET, M,, (1973) : Idées actuelles sur la constitution, l`origine et l`évolution des assemblages ophlolltlques mésogéens. Bull. Soc. Géol. France, 7, XV, 5-6.

 • KAADEN, G. V, D., (1969) : Zur Entstehung der Glaukophan - Lawsonit und Giaukophantisehen Grunsohlefer - Fazies GeländeBeobachtungen und Mineralsynthesen Fortschr, Minner 46, 1, 87-136 Stuttgart.

 • KALÂFATÇIOĞLU, A., (1973) : Antalya Körfezi batı kısmının jeolojisi M.T.A. Derg., 81, 82-130.

 • KAVLAKOĞLU, S. ce QZAKTAY, R. (1973) : Marmara denizi bölgesi manyeto - tektonik hatları. Kuzey Anadolu fayı ve Deprem Kuşağı SImpozyumu, Ankara, 152 - 162

 • KAYA, D., (1972) ; Tavşanlı yöresi ofiyolit sorununun ana çizgileri T.J.K. Bült. XV, 1, 26-108.

 • KAYAN, I, ve KLEMAS, V., (1978) : Application of Landsat imagery to studies of structural geology and
 • KELLETAT, D., ve SCHROEDER, B., (1976) : Vertical displacement of Quaternary shorelines In the Peloponnisos. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 382, Coll. intern CNRS, Paris. 244, 186,

 • KETİN, İ., £1977) : Türkiye`nin başlıca orojenik olayları ve paleocoğrafiik evrimi, M.T.A. Derg., 88, 1 -4.

 • KOÇYİĞİT, A., (1975): Karaman - Ermenek (Konya) bölgesinde ofllolltli melanj ve diğer oluşuklar. Tez, Ankara Üniv. Fen Fak. 140 p,

 • KULAKSIZ, S., (1977) : Sivrihisar kuzeybatı yöresinin jeolojisi Tez, Hacettepe Univ. MESEF., 200 p.

 • LAPIERRE, H. ve ROCOI, Q., (1976) : Le volcanisme alcalin du sudouest de Chypre et le problème de l`ouverture des régions tethysiennes au Trias, Tectonophyslcs, 30, 299-313,

 • LËPICHON, X,, NEEDHAM, H. D. ve RENARD, V., (1973) : Traits structuraux de la fosse Nord-égéene. 1. Reun. Ann. Sei. de la Terre, Paris S.G.F,

 • LISENBEE, A,, (1972) ^Structural setting of the Orhaneli ultramafic massif near Bursa. Ph. D, Thesis, Univ. State Pennsylvania, 157 p

 • LORT, J. M., (1971) : The tektonics of the Eastern Mediterranean : Reviews of Qeop`h. and Space Phys. 9. 189-216,

 • LÜTTK3, G. ve STEFFENS P., (1976) : Explanatory notes for the Paleogeographlc atlas of Turkey from the Oligocène to the Pleistocene, Bund, fur, Geowiss. 64. p.

 • MAKRIS, J., (1973) : Refraction seismic measurements along the line Aegina Nafplion, Pirgos Rapp. eu proc. verb, des reunions. Commis, internationale pour I`Explor. sei de la Méditerranée. 22, a, 119-120.

 • MAKRIS, J., (1973) : Gravity and magnetic measurements In Greece. (Peloponnes, Attica and Kitera). Rapp. et proc. verb, des réunions, Commis. Internationale pour l`Exploration sol. de la Méditerranée. 22, 2a, 121

 • MAKRIS, J. (1976) : A Dynamic model of the Hellenic arc deduced from geophysical data. Tectonop`hyslcs, 36, (339-346)

 • MAKRIS, j. WEIGEL, W. ve KOSCHYK., (1977): Seismic studies in the Cretan Sea 3. Grustal models of the Cretan Sea deduced from refraction seismic measurements and gravity data. «Meteor» Forschungsergebnisse. C, 27, 31-43. Berlin Stuttgart.

 • MALEY, T, and JOHNSON, L, £1971) -Morphology and structure of the Aegean sea. Deep-Sea Research, 18, 109-122.

 • Me KENZIE, P., (1970) : Plate tectonics of the Mediterranean region. Nature, 226, 239 • 243.

 • Me KENZIE, P., (1972) ; Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. Jr. Ast, Soc, 30, 109-185.

 • Me KENZIE, P., (1977) : Active tectonics of the Alpide • Himalayan `belt : The aegean sea and surrounding regions, (Teetonis of the Aegean Region). Submitted to the Geophysical Journal. 22 Kasım, 49 p,

 • MERCIER, j. , (1966) : Etude géologique des zones internes des Hellenides en Macedoine centrale (Gréée) et contribution à l`étude de l`évolution magmatique et du métamorphisme des zones Internes des Hellenides. Thèse Fac, des Soi Univer. Paris, 574 p,

 • MERCIER, J. L, CAREY, E., PHILIP, H. ve SOREL, D., (1976) : La néotectonique plie-quaternaire de l`arc égéen externe et de la mer Egée et ses relations avec la seismioité. Bull. Soc. Géol, France, XVIII, 2, 355-372. Coll. Intern, CNRS Paris, 244, 159-176

 • MERCIER, J, L. VERGELY, P. ve BEBIEN, J,, (1975) : Les ophiolites helléniques «obductées» au jurassique supérieur sontelles les vestiges d`un océan tethyslen ou d`une mer marginale péri - européenne?. C. R. somm. C.G.F

 • MEULENKAMP, J, E„ (1971) : The Neogene in the southern Aegean area. A. Strid (edit), Evolution `In the Aegean, Opera Botanica, 30, 5-12.

 • MEULENKAMP, J. E., MULDER, F. J. ve WEERD, A,, (1972) : Sedimentary history and paleogeography of the late Cenozolc of the island of Rhodos, Z. Deutsch Geol. Ges, 123,541-553

 • MISTARDIS, G. G., (1976) : Recherches sur l`évolution du relief dans le Centre-Ouest égéen au Miocène et au Pliocène. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 217 - 223. Coll, Intern. CNRS, Paris 244, 21-27.

 • MONETT, J. D., (1974) : Contribution à l`étude géologique de l`arc égéen ; L.ile de Karpathos (Dodecanese meridional, Grèce) Thèse, Univ. Paris, VI, 157 p.

 • MQNOD, O„ (1976) : La «courbure d`lşpârta» :• une mosaïque de blocs autochtones surmontés de nappes composites à la jonction de l`arc hellénique et de l`arc taurlque. Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 521-531. Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 325 - 335.

 • MONOD, 0., (1977) ; Recherches géologique dans le Taurus occidental au Sud de Beyşehir (Turquie), Thèse Univ. Paris Sud. 680 p.

 • MUTTI, E.. OROMBELLI, G., ve POZZI, R,, (1970) Geological studies on the dodecanese Islands (Aegean sea) IX, Geological map of the Island of Rhodes (Greece), explanatory notes, 79-184.

 • MURATOV, M. V., (1973) : History of the development of the deepwater trough of the Black sea as compared with those of the Mediterranean.269 - 278.

 • NEEDHAM, H. D. ve DİĞERLERİ (1973) : North Aegean Sea trough : 1972 Jean Charcot cruise Rapp. et proc, verb, des reunions. Commission Internationale Expl. Scientifique de la Mer Méditerranée. 22, 2a, 138-139.

 • NICHOLIS, I. A,, (1970): Santorinl valcanoGreece, tectonic and petrochhemical relationships with volcanics of the Aegean region. Tectonophysics, 11, 377-385.

 • NICOLAS A. ve JACKSON, E. O., (1972) : Repartition ©n deux provinces des péridotites des chaînes alpines logeant la Méditerranée : Imlication géotectonique. Bull. Suisse Miner. Petrog. 52, 3, 479- 495

 • NINKOVICH, D. ve HAYS, J. D., (1972) : Mediterranean island arcs and orlgirf of high potash volcanoes. Earth and Planet Sol. letters. 16,331 -345

 • NORTH, R, G.r (1977) : Seismic moment, souce dimensions/and stresses associated with earthquakes in the Mediterranean and Middle East. Geophys, J. R, Astr. Soc. 48, 137-161.

 • NOWROOZI, A. A., (1Ö71) : Selsmo - tektonics of the perslan plateau, eastern Turkey, Caucasas, and Hindu - Kush regions. Bull. Selsmo. Soc. America,, 61, 2, 317-341.

 • NOWROOZI, A, A., (1972) : Focal mechanism of earthquakes in Persia, Turkey, west Pakistan, and Afghanistan and plate tectonics of the middle east. Bull. Selsmo. Soc. America,, 62, 3, 823 - 850.

 • OKTAY, F. Y., (1973) : Sedîmantary and tectonic history of the Ulukışla area, Southern Turkey. Ph. D, Thesis, Nniv. London, 404 p.

 • ÖZELÇİ, H. F., (1973) : Doğu Akdeniz `bölgesi gavlte anomalileri. M.T.A. Derg., 80, 54-88

 • ÖZGÜL, N. ve ARPAT, E., (1973) : Structural units of the Taurus orogenic belt and thoughts on their continuation in neighbouring region. Rapp. Proc` Verb. Reunion Gomm. Internationale Exp. Sei Mer Méditerranée. 22, 2a, 153-156.

 • ÖZKOÇAK, O., (1969) : Etude géologique du massif ultrabasique d`Orhaneli et de sa proche bordure. Thèse Univ, Paris. 172 p.

 • ÖZTUNALI, ք (1973) i Uludağ ve Eğrlgöz masiflerinin petrolojileri ve jeokronolojileri. I. Ü: Fen Fak. Monog., 23, 110 p.

 • PAPAZAOHOS, B. C, (1973) : Distribution of seismic foci in the Mediterranean and surrounding area and Its tectonic Implication. Geophys. J, R. Astr. Soc, 33, 421-430

 • PÄPAZACHOS, B. C., (1976) : Seismoteetonics of the northern Aegean area. Tectonophysics, 33, 199-209.

 • PAPAZACHOS, B, G. ve GOMNINAKIS, P. E., (1971) : Geophysical and tectonic features of the aegean arc. Journal Geophys. Res., 76, 15, 8517-8533.

 • PÂPAZACHOS,B.C , COMNINAKIS, P. E. ve DRAKÖPOULQS J. G., (1966) : Prellml- ` • y nary results of an Investigation of cmstal structure in coutheastern Europe. Bull. Sersm, SOG, Amer., 56- 6, 1243-1265.

 • PÄRASKEVOPOULOS; G. M., (1958) : Über den Chemismus und die provlmlalén Verhaltnisse der Terzlaren und Quaftaren Er gussgesteine des Agaischen Raumes und der Benachbarten Gebiete : Tscherm. Mineral, Petrogr, Mitt., 6, 13-72

 • PAUPY, A„ (1976) : Nouvelles données sur un type de différenciation du magma ophiolitlque : le massif du VOURINS (Grèce), Thèse Univ. de Nancy I, 180 p

 • PAYO. G., (1967) : Grustal structure of the Mediterranean sea by the surface waves. Part I, Group velocity, Se is. 1. Soc. Amer. Bull., 57, 151-172,

 • PAYO, G,, (1969) : Grustal structure of the Mediterranean sea. Part II. Phase velocity and travel times, Seismol. Soc. Amer. Bui!,59, 23-42

 • PETROV, P., (1977) : Some features in the distribution of magmatique, `hydrothermal and seismic activity in the area between the Balkanides and the Aegean Arc. Geological Balcanlca, 7, 2, Sofia, 99-116.

 • PHILLIP, H., £1974) : Etude néotectonique des rivages égéens en Locrtde et Eubee nord - occidentale (Grèce), Université des Soi. et Techniques du Languedoc

 • PHILIP, H., (1976) : Un épisode de déformation en compression àla base du Quaternaire en Grèce centrale. (Loerlde et Êubée rrord-occidentale).`Bull. Soc, géol, France, XVIII, 2, 287-292. Coll. intern. CNRS, Paris, 244, 91-96

 • POISSON, A,, (1977) : Recherches géologique dans les Taurtdes occidentales (Turquie). Thèse, Univ. Paris Sud, 795 p

 • RÂBINOWITZ, P.D. ve RYAN, B. F. , (1970) : Gravity anomalies and cmstal shortening . In the eastern Mediterranean Tectonophysics, 10, 585 - 608.

 • RICHARD, F., (1967) : Etude géologique de la fenêtre de Göcek- Aygır Dağ, Thèse, Univ. Grenoble 116. p.

 • ROCOI, G., (1973) : Les ophioliteş alpines de medlterranée orientale: uniformité du pluîonlsme, diversité du volcanisme. Note présentée Symp, Int. Qphlolites, Moscou. 21 p,

 • ROCCI, G. , QHNËNSTETTER, D. ve OHNENSTETTER, M., (1975) : La dualité des ophiolites téthysiennes. Petrologie, 1, 2, 172-174

 • RYAN, W. B. F. STANLEY, D. J. , HERSEY, J. B. , FAHLQU`IST, D. A. ve ALLAN, T. D., (1970) : The tectonics and geology of the Mediterranean Sea, A, Maxwell (Editor), the sea, Wiley, New-York, 387-492

 • SAĞIROĞLU, G. ve BÜRKÜT, Y,, (1966) : Sur l`âge et la pétrographie du massif d`Uludağ. C. R. Soc. Phy. et His, Nat,, Geneve, 1, 1, 21 -32.

 • SANOHO, J. ve DİĞERLERİ (1972) ; New data on the structure of the Eastern Mediterranean basin from seismic reflection : Institut Français du Pétrole, 20051, 11p.

 • SANVER, M., (1974) : Ege bölgesi havadan mağnetik haritasının iki boyutlu filtreler ve istatistik yöntemlerle analizi Teı,, İ.T.Ü. Maden Fak. jeofizik kürsüsü, 161 p.

 • SARP, H,, (1976) : Etude géologique et pétrographlque et pétrographlque du cortège ophlolltique de la région située au Nord-Ouest de Yeşilova (Burdur, Turquie). Thèse, Univ. Genève, 408 p

 • SCHEI`DEGGiER, A.C., (1964) : The tectonic stress and tectonic motion direction in Europe and western Asia as calculated from earhquake fault plane solutions, Bull. Seismo. Soc, America. 54, 5, A, 1519-1528.

 • SCHWAN, W., (1976) : Geokinematische Fak» toren in Inselbogen RanHmeer-Systemen, speziell im Helİeniden-Agais^Raum Z, dt. Géol. Ges. 127, 105-124, Honnover,

 • SCHWAN, V., (1976) ; Strukturen, Kinematik und tektonisöhe Stellung des Parnass, Ghiona-Gebirge Im Helleniden-Orogen Z. dt. geol. Ges. 127, 373-386, Honnover.

 • SCHWAN, W., (1977) : Höhepunkte der Geodynamik bei aipinotypen gungen Z. dt. geol. . Ges. 128, 143-152, Honnover.

 • SEIDEL, E. ve OKRUSCH, M., (1976) : Regional distribution of critical metamorphic minerals In the Southern Aegean, Bull. Soc. Géol, France, XVIII, 2, 347-350. Coll.

 • SMITH, G.A,, (1971) : Alpine deformation and the oceanic areas of the tethys Mediterranean and Atlantic. Geol. Soc. Amer, Bull. 82, 2039-2070.

 • SMITH, A.G, ve WOODCOCK, N.H., [1976) : The earliest Mesozolc structures in the Othris region, Eastern Central Greece. Bull. Soc. Gioi, France, XVIII, 2, 245- 251. Coll. intern ON`RS, Paris, 244, 49-55.

 • SORCL, D,, (1976) : Tectonique et nëotectonlque de al zone préapulienne. Bull, Soc. Géol. France, XVIII, 2, 383-384, Coll. intern CNRS, Paria, 244, 187-188,

 • STONELEY, R., (1975) : On the origine of ophiolite oomplexes in the Southern Tethys region. Continental Margins, 889 - 903,

 • THÎËBAU1T, F., (1976) : Sur l`âge du métamorphisme des massifs cristallins externes „en Péloponnèse (Grèce). Bull, Soc. Géol. France, XVIII, 2, 346. Coll. intern CNRS Paris, 244, 150.

 • TOKAY. M. (1973) : Kuzey Anadolu fay zonunun Gerede - İlgaz arasındaki Jeolojik gözlemler. `Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Slmpozyumu, Ankara, 12-29.

 • UZ, B., (1973) : Les formation métamorphiques et granitiques du massif ancien d`Akdağ (Simav-Turquie) et leur

 • VACHETTE, M., BLANC, P. ve DU`BERTRËT, L., (1968) : Détermination de l`âge d`une .-•••.

 • VİOENTE, J. C,, (1970) : Etude Géologique de File de Gàvd`os (Grèce), la plus méridionale de l`Europe, Bull. Soc, Géol. France, 12, 481 -495

 • VOGT, P.R. ve H1GGS, fi;H,, (1869) : An aeromagnetîc survey of the Eşstern Mediterranean Séa and its interpretation. Earth and Planetary Sei. lettres, 5, 439-448.

 • WALTH`ER, H. W., (1974) : Crystalline regions of north-eastern Greece. Tectonics of the Carpathian Balkan Regions. Carpathion-€aM
 • WEIGEL, W., (1973) : Crustal structure in the Eastern Ionian sea denied from seismic refractional. Rapp. et proc, venb. des reunions, Commis, internationale pour l`Exploration Scientifique de le Méditerranée, 22, 2 a, 120.

 • WQODSIDE J, M,, (1977) ; Tectonlv elements and crust of the Eastern Mediterranean sea. Marine Geophys, Researches, 3, 317-354.

 • WOODSIOE, J, ve eOWIN, C., (1970) : Gravity anomalies and Inferred crustal structure In the Eastern Mediterranean Sea : Geol. Soc. Amer. Bull., 81, 1107-1122.

 • WONG, H,K, ve DİĞERLERİ (1971) : Some geophysical profiles in the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. Amer, Bull, 82, 91-100.

 • YARWOOD, G.A, ve AFTALION, M., (1976) : Field relations and U - Pb. geoohronology of a granite from the Pelagonian zone of the Hellenidps (High Pieria, Greece). •Bull. Soc. Géol. France, XVIII, 2, 259-264, Coll. intern. ONRS, Paris, 244, 63-68,

 • YILMAZ, Î,, (1966) Etude géologique de la region cotière comprime entre Dalaman Cay et Yenice Ovası. Thèse, Univ. Grenoble, 75 p.

 • ZAKARIADZE, G, ve LORKIPANIOZE M.B,, (1977) : Problems of studying of the alpine ibeld ophiolites : evolution of the Caucasus, tectonics and magmatisrrh 6 ncı. Ege Ülkeleri Kollog. Izmir.

 • ZEİST von W,, WOLORliNG H. ve STAPERT D., (1975) : Late quaternary vegetation and Crimate of Southwestern Turkey. Palaeohistorla, XVII, 53-143.

 • Dünyada Barit ve Geleceği
  Mehmet Ayan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğal bir baryum sülfat bileşimine sahip olan barit minerali uzun zamanlardan bu yana özgül ağırlığının fazla olması nedeni ile insanın dikkatini çekmiş ve ağır spat adı ile anılmıştır, Barit adı yunanca`da ağır anlamına gelen «Barus» kelimesinden türemiştir. Doğada lamelii kütleler, bazen lamelli fibröz, nadiren konkresyonlar halinde bulunur. İnce taneli veya toprağımsı görünümlü olanınada rastlanır. Mat, bazen yarı saydam olan barit camsı veya reçine parlaklığına sahiptir.

 • Dünyada Barit

 • Geleceği

 • Oluşum Şekilleri

 • Petrol Sondajları • Alan. H, Dorr, Baryte - Mining Annual Review 1975-1976 Gherm^Jte. A, Barytine dans le Monde, Minerais et mateux No: 138, 1978.

 • Bonald. A. Brobst, Barium Minerals, Industrial Minerals and Rooks 1975,

 • Industrial Minerals 1976-1978 sayılan

 • Mineral Facts and Problems 1975 Addtlon, M.T.Â. Enstitüsü Türkiye Barit Envanteri No : 163 Ankara, 1976,

 • World Mining, Year boük 1973-1978.

 • World Barytas Producers • Industrial Minerals July 1978.

 • Ayan, M . (1979). DÜNYADA BARİT VE GELECEĞİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 47-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296364

 • Ayan, M . DÜNYADA BARİT VE GELECEĞİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 47-64

 • Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar
  İsmail Alp
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeolojik etüt ve aramaların amacı bir yandan bilimsel olarak konuları çözümlemek, öte yandan ekonomiye katkıda bulunmaktır. İkincisi ülkemiz gibi gelişme süreci içinde olanlar İçin önem taşır ve jeoloji mühendisinin asıl görevidir.

 • Endüstriyel Hammaddeler

 • Sanayi

 • Aranan Koşullar

 • Kullanım Alanları • Başbakanlık DPT Metal Dışı Madenler Özel İhtisas Komisyon Rap. 1977 Haziran

 • ASTM American Standart Year Book Değişlik Kuruluşlardan Alınan Bilgiler

 • Alp, İ . (1979). Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 65-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296366

 • Alp, İ . Bazı Endüstriyel Hammaddeler İçin Sanayide Aranan Koşullar. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 65-72

 • 1979 Bütçesi Görüşülürken Sendikasız Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu Üzerine Görüşler
  Tmmob Ankara
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mühendisler ve mimarlar olarak bir parçasını oluşturduğumuz, sendikasız kamu çalışanlarının sayısı 1 milyonu aşkındır. Aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde, nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan bu kesimin ücretleri temel hukuki çerçeve olan 657 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmektedir. Memurların ücretlerini belirleyen katsayı düzeni, bugüne değin, memurların lehine değil, kesinlikle aleyhine işlemiştir. Bu mekanizma, sendikasız kamu çalışanlarına; ücretlerinin belirlenmesinde söz hakkı tanımaktadır. Bugün, memurlar, iş ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, daha iyi ücretler elde edilebilmesi mücadelesinde etkin bir silah olan «Toplu Sözleşmeli, Grevli Sendikal Haklar» için kararlı bir biçimde mücadele etmektedirler. Sendikasız kamu çalışanları sendikal haklar için mücadele ederken, geçmiş siyasal iktidarların «İşçi-Memur Ayrımı» uygulamasıyla, sendikal haklara sahip olanların elinden bu hakkı alıp, onları memur sayarak, memur kapsamını genişletmeye çalışmaları, TMMOB olarak karşı çıktığımız olumsuz bir gelişmedir. • Jmo, J . (1979). 1979 Bütçesi Görüsülürken Sendikasız Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu Üzerine Görüşler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (1) , 73-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28153/296367

 • Jmo, J . 1979 Bütçesi Görüsülürken Sendikasız Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu Üzerine Görüşler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 73-76

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle